URBAN MANAGER FOR SECURITY   

SAFETY AND CRISIS MANAGEMENT

518620-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP

 

URBIS projesi, AB sınırları içinde işgücünün, sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı; ekonomik krizlerin ortaya çıktığı ve Avrupa şehirlerini yönetme süreçleri üzerinde baskının oluştuğu bir ortamda ‘Kent Güvenliği Yönetimi’ alanında farklı yaklaşımları ve olasılıkları sorgulamaktadır. Projenin ayırt edici özelliği, Avrupa Vatandaşlarının özgürlüğü ve güvenliği ile ilgili tehditlere karşı "yerelde karar alırken küresel düşünme" (acting locally while thinking globally) anlayışı ile geliştirilmiş olmasıdır.

Projenin özel hedefi ise, hangi kamu otoritelerinin güvenlik yönetimi konusunda yetkili ve sorumlu olduğunu, bu otoritelerin bu sorumluluğu yerine getirirken hangi beceri ve yeterlilikte olmaları gerektiğini ve bu işlerin yapılması için hangi eğitim ve öğretim olanaklarının var olduğunu aştırmaktır.

Proje başlangıç tarihi: 01/11/2011             Proje bitiş tarihi: 30/04/2014

Proje Koordinatörü                     

SINERGIE Soc. Cons. a r. l. (Italya)     

İletişim: Amanda Zuffi                           E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Bu mevcut durum analizinin ardından, gelecekte bu çalışma alanının profesyonelleştirilmesine ihtiyaç olup olmadığı değerlendirecektir. Sonrasında ise projede, Avrupa’da karşılaştırmalı bir şehir güvenliği anlayışını vurgulayan ve kamu otoriteleri arasında uzmanlık ve tecrübe değişimi olanaklarını ön plana çıkaran bir lisans üstü eğitim programı tasarlanarak, bu eğitim programının pilot uygulamaları yapılacaktır.

Daha detaylı bilgi için 'Proje Hakkında' kısmına bakın.


 

Urbis Projesi Kapanış Konferansı

“Urban security and safety in Europe: from global perspectives to local actions”

17 Nisan 2014 tarihinde Urbis Projesi Kapanış Konferansı, İzmir’in (Türkiye) güzel ortamında gerçekleşmiştir. Yerel Otoritelerden Kanun uygulayıcı memurlardan, Polis Akademisinden ve Üniversitelerden 100’den fazla katılımcı bu etkinliğe katılmışlardır ve yine 200’den fazla kişi, Avrupa’nın her yerinden insanlara ulaşabilmek için sağlanan akışla bağlanmışlardır.

Etkinlik, öğleden sonra maksimum 30 kişiyle sınırlandırılmış bir çalıştay organizasyonu ile öğleden sonra sona ermiştir. Çalıştay, ilgilenen katılımcılara sabah seansı esnasında tartışılan hususları derinlemesine analiz etme imkanı sağlamıştır.

 

fchp


URBIS ekibinin son notu

Bu yolculuğun sonunda Urbis Projesinin esas güçlerinden bir tanesinin de hızlı değişen toplumumuzun ihtiyaç ve

beklentilerini dinleme ve anlama becerisi olduğunu söylemek mümkündür.

Bir yanda Urbis Projesi gerçekten de Avrupa Birliğinin ihtiyaçlarının ve farklı Üye Devletlerde daha etkin kentsel asayiş

politikalarının uygulanması ile de daha etkili bir suç önleme stratejisinin geliştirilmesine katkı sağlama çağrısının dinlenmesi ve

anlaşılması kabiliyetine sahiptir. Urbis Projesi bu çağrıya, genel hedefi olan kentsel alanlarda asayiş, emniyet ve kriz yönetiminden

sorumlu Avrupai yeni profesyonel bir profil oluşturulması ile yanıt vermektedir: Kentsel Asayiş Yöneticisi.

Diğer yanda proje, insanların ve uzmanların beklenti ve ihtiyaçlarını dinleme ve anlama kabiliyetine sahiptir.

Urbis Projesi gerçekten de sorular hazırlamış ve akademiden bilimsel uzmanların, ulusal-seviyedeki politika yapıcılarının,

yerel uygulayıcıların-yöneticilerin ve öğrencilerin cevaplarını, gerçekten bir Avrupa profili olarak tanımlanabilecek bir USM

profili geliştirmek için dinlemiştir.

Projenin geliştirilmesi esnasında hiçbir şeye garanti gözüyle bakılmamıştır. Bunun yerine her bir aşamada ekip üyeleri

kendi sorularını oluşturarak cevapları birlikte aramışlardır.

Bu da bizi Urbis Projesinin ikinci kuvvetli yönü olan, gerçekten birlikte çalışmış ekip üyeleri arasındaki uyum ve ayrıca

her bir çalışma paketi ile edinimler arasındaki uyuma getirmektedir.

Bu uyum, bu ekip çalışması, bu cevap bulma ve çözüm sunma istekliliği,yakın gelecekte sürdürmeye devam

edeceğimiz bu ayları harika bir yolculuğa dönüştürmüştür! Güzel İzmir’in, tekrar harekete

geçmeden dinleneceğimiz bir yer olduğuna inanıyoruz!

 

Amanda Zuffi

amanda

Sara Cattabriga

sara

Speranza Boccafogli 

speranza

Leila Zarini

leila

Rossella Selmini

rossella

Guldan Kalem

guldan

Turkan Canbaz

turkan

Bernarda Tominc

bernarda

Gordon Hughes

 gordon

Adam Edwards

 adam

Nicholas Lord

 nicholas

 

 


Gorazd Mesko

 gorazd

Andrej Sotlar

 andrej

Gian Guido Nobili

gian guido 
 

 

 Faydalı Linkler:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8246

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

http://www.ecvet-team.eu/

http://www.cedefop.europa.eu/EN/


 

 

dsada

Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun mali katkısı ile gerçekleştirilmektedir. Bu yayın, sadece yazarının görüşünü yansıtır ve Komisyon burada yer alan herhangi bir bilgiden ya da bu bilginin kullanımından sorumlu tutulamaz.